LIFE is een Europese subsidieregeling die gericht is op het milieu en klimaat. Deze subsidieregeling biedt organisaties de mogelijkheid om innovatieve technologieën te demonstreren en nieuwe kennis te ontwikkelen dat bijdraagt aan het natuurbehoud en milieubescherming. Binnen het LIFE-programma zijn er twee sub programma’s te onderscheiden: sub programma Milieu en sub programma Klimaat.

Het sub programma Milieu is opgedeeld in drie onderdelen:

  • Milieu en efficiënt gebruik van hulpbronnen: het ontwikkelen, testen of demonstreren van een projectidee met als doel een groene en circulaire economie.
  • Natuur en biodiversiteit: het ontwikkelen, testen of demonstreren van een idee met als doel het beschermen en verbeteren van met name Natura 2000-gebieden.
  • Informatie en bestuur: gericht op de communicatie, het verspreiden van informatie met als doel de bewustwording van het milieu.

Het sub programma Klimaat is opgedeeld in drie onderdelen:

  • Vermindering klimaatverandering: u heeft een idee om de wetgeving en het beleid aan te passen of wilt een projectidee ontwikkelen, testen of demonstreren waarmee de uitstoot van broeikasgassen kan worden gereduceerd.
  • Aanpassing klimaatverandering: het ontwikkelen, demonstreren of testen van een projectidee waarmee we ons kunnen voorbereiden op klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast.
  • Informatie en bestuur: u richt zich op de communicatie, het verspreiden van informatie met als doel de bewustwording rond klimaatverandering.

Kenmerken subsidieregeling:

  • 50-75% van subsidiabele kosten wordt gesubsidieerd (minimaal EUR 1.000.000)
  • Samenwerking met meerdere organisaties

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Laat uw gegevens achter:

Mail ons