Hoe vindt ik een betrouwbare lokale partner?

Hoe krijg ik voldoende externe financiering voor mijn investering?

Hoe minimaliseer ik mijn risico’s?

Dit zijn allemaal vragen waar uw bedrijf misschien niet direct een pasklaar antwoord op heeft wanneer u zich oriënteert op buitenlandse kansen, of op het moment dat u uw activiteiten verder wilt uitbreiden in het buitenland. Dat is ook logisch. De stap naar internationaal ondernemen maakt u niet alleen.

Om uw ondernemingsplannen te doen slagen, biedt Rocon een breed scala mogelijkheden voor advies, begeleiding en ondersteuning. Globaal zijn onze services op het gebied van fianciering te verdelen in drie takken:

subsidie-aanvragen

achtergestelde leningen

informal investors

Wij helpen u als ondernemer niet alleen om een subsidie te verkrijgen, maar ook om uw plannen daadwerkelijk te concretiseren, op locatie. Bijvoorbeeld door een partnerscan, grondaankopen en vergunningen te regelen, investeringsanalyses te verrichten en de personeelswerving aan te sturen. Dit alles vraagt om kennis van markten, inzicht in politiek-bestuurlijke constellaties, goede communicatie met instanties – de taal spreken! – en om bekendheid met de cultuur en manier van zaken doen. Bij Rocon hebben we deze expertise in huis. Daardoor zijn wij in staat om uw ondernemingsplannen handen en voeten te geven. Daarnaast zijn er subsidies voor innovatieve en duurzame investeringen in ontwikkelingslanden, voor kennisverwerving, haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten. Bovendien is er financiering beschikbaar vanuit de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO).

Meer weten?! Laat hier uw gegevens achter en we nemen z.s.m. contact met u op!