De DHI-regeling biedt Nederlandse mkb-ondernemingen de kans om te exporteren en investeren in opkomende markten en in ontwikkelingslanden. De DHI regeling bestaat uit drie varianten:

Haalbaarheidsstudie: in deze studie wordt onderzocht of het beoogde project financieel of technisch haalbaar is. Bij een financiële haalbaarheidsstudie wordt er onderzocht of de investering binnen een gewenst termijn kan worden terugverdiend en of het financierbaar is. Bij een technische haalbaarheidsstudie wordt onderzocht hoe het project eruit moet komen te zien en wat er het beste past bij de lokale omstandigheden. Ook wordt er gekeken of de Nederlandse technologie te gebruiken is in het doelland. Er zal bij deze studie een project- of businessplan worden opgesteld. Dit plan zal door een (potentiele) buitenlandse afnemer worden gebruikt voor het besluit om te investeren in het product. Bij een haalbaarheidsstudie is er een klant uit een DHI-land die wil investeren in een product van een Nederlandse mkb-bedrijf.

Investeringsvoorbereidingsstudie: In deze studie wordt er onderzocht of een investering in een DHI-land financieel of technisch haalbaar is. De investeringsvoorbereidingsstudie levert een businessplan op waarin de details van de voorgenomen investering in het doelland zijn uitgewerkt. Het verschil tussen deze studie en de haalbaarheidsstudie is dat bij een haalbaarheidsstudie een potentiele klant het investeringsbesluit neemt. Bij een investeringsvoorbereidingsstudie neemt u het besluit om te investeren in een DHI-land. Het voordeel als u het investeringsbesluit maakt is naast het exporteren van Nederlandse kapitaalgoederen of diensten, dat ook de positie en de continuïteit van het Nederlandse moederbedrijf wordt versterkt.

Subsidie: Het bedrag dat gesubsidieerd wordt is 50% van de kosten van de studie tot een maximaal subsidiebedrag van €100.000.

Demonstratieprojecten: Als u een technologie, kapitaalgoed of dienst wilt demonstreren in een DHI-land komt u mogelijk in aanmerking voor het demonstratieproject regeling. Het doel van dit project is om aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, effectief en rendabel is in het doelland.

Subsidie: Het bedrag dat gesubsidieerd wordt is 50% van de kosten van het demonstratieproject tot een maximaal subsidiebedrag van €200.000.

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Laat uw gegevens achter:

Contactformulier

Persoonlijke gegevens

Bedrijfsgegevens

3 + 1 = ?